Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

GAZİANTEP

(İhtiyati tedbir isteklidir)

DAVACILAR : 1- Emine Sarıca (TC……………)

2- Samet Sarıca (TC……………) (Velâyeten Emine Sarıca)

3- Selin Sarıca (TC……………) (Velâyeten Emine Sarıca)

ADRES :………………………………………….

VEKİLLERİ : Av. Necati Zeybek,

ADRES :………………………………………… 

DAVALILAR : 1) Zeki Sağlam (İşleten), Adres:……………………………………………………..

2)- Hikmet Baltacı (Sürücü), Adres:………………………………………………………

 

DAVA : 1) Trafik kazasında eş ve babalarını kaybeden davacıların, 6100
sayılı Yasa’nın 107.maddesi uyarınca toplanacak delillere göre,
destekten yoksun kalma tazminat tutarları belirlenerek, (fazlaya ilişkin
haklar saklı kalmak üzere) şimdilik 500.00.TL. tazminatın olay
tarihinden işletilecek faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle
birlikte ortaklaşa ve zincirleme davalılara ödetilmesine;

2) Sorumluluğun derecesine ve maddi zararın kapsamına göre, yargılamanın
son aşamasında miktarı bildirilecek manevi tazminatın, olay tarihinden
işletilecek faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte
ortaklaşa davalılardan tahsiline;

3) İşleten ve sürücünün taşınır taşınmaz malları ile üçüncü kişilerdeki
hak ve alacakları üzerine “ihtiyati tedbir” konulmasına karar verilmesi
dileğidir.

 

AÇIKLAMALAR:

1- Kaza:

05.01.2011 günü Tütünçiftlik D-100 Karayolu 95 Evler mevkiinde meydana
gelen kazada, Hikmet Baltacı yönetimindeki 41 TEF 192 plakalı özel oto,
yolun kıyısında bekleyen Nadir Sarıca’ya çarparak ölümüne neden
olmuştur. (Trafik kazası tespit tutanağı)

2- Kusur:

Körfez Asliye Ceza Mah. 2011/35 esas no.sunda açılan davada toplanacak
delillere göre, gerek ceza mahkemesinde ve gerekse hukuk mahkemesince
yaptırılacak bilirkişi incelemesiyle kusur oranları belli oluncaya kadar
fazlaya ilişkin haklar saklı tutulmuştur. (İddianame, duruşma tutanağı)

3- Maddi tazminat isteği :

a) 27.11.1977 doğumlu Nadir Sarıca’nın 05.01.2011 günü ölmesiyle,
03.04.1978 doğumlu eşi Emine Sarıca, 27.06.2003 doğumlu oğlu Samet
Sarıca ve 18.04.2006 doğumlu kızı Selin Sarıca eş ve babalarının maddi
desteğinden yoksun kalmışlardır. (Aile nüfus tablosu)

b) Eş Emine Türkyılmaz hamile olup, doğacak çocuk yönünden maddi
tazminat isteği saklı tutulmuştur.

c) 6100 sayılı Yasa’nın 107.maddesi uyarınca toplanacak delillere, ceza
mahkemesinde ve hukuk mahkemesinde belirlenecek kusur oranlarına ve
uzman bilirkişiden alınacak tazminat hesap raporuna göre, her bir
davacının tazminat tutarları belli olduktan sonra peşin harcı yatırmak
suretiyle, davacıların maddi (destekten yoksun kalma) zararlarının
davalılardan tahsiline karar verilmesi dileğinde bulunuyoruz.

4- Manevi tazminat isteği :

Tarafların sorumluluk dereceleri ile maddi zararın kapsamı belli olmadan
istenecek bir manevi tazminatın ölçüsüz ve afaki olacağı düşüncesiyle,
buna ilişkin istek tutarı yargılamanın son aşamasında bildirilerek peşin
harcı yatırılacaktır.

Ancak 6100 sayılı Yasa’nın 107.maddesindeki belirsiz alacak davasının
uygulanması konusunda görüşler ve uygulama kesin belli olmadığı için,
manevi tazminat için iki yol izlenecek; aynı dava içinde istenmesine
olanak verilirse miktarı açıklanıp peşin harcı yatırılacak veya bu uygun
görülmezse ayrı dava açılıp birleştirme istenecektir.

 

YASAL NEDENLER : 2918 sayılı KTK, Borçlar Kanunu, TCK., 6100 sayılı
HMK.vs.

DELİLLER : Kaza tutanakları, ifadeler, Körfez As.Ceza Mah. 2011/35
sayılı dosyası, trafik kayıtları, nüfus aile tablosu, tanıklar,
bilirkişi incelemesi vs. her tür kanıt.

SONUÇ VE İSTEK : Arz olunan nedenlerle:

1) Trafik kazasında eş ve babalarını kaybeden davacıların, 6100 sayılı
Yasa’nın 107.maddesi uyarınca toplanacak delillere göre, destekten
yoksun kalma tazminat tutarları belirlenerek, (fazlaya ilişkin haklar
saklı kalmak üzere) şimdilik 500.00.TL. olay tarihinden işletilecek
faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte ortaklaşa ve
zincirleme davalılara ödetilmesine;

2) Sorumluluğun derecesine ve maddi zararın kapsamına göre, yargılamanın
son aşamasında miktarı bildirilecek manevi tazminatın, olay tarihinden
işletilecek faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte
ortaklaşa davalılardan tahsiline;

3) İşletenin ve sürücünün taşınır taşınmaz malları ile üçüncü
kişilerdeki hak ve alacakları üzerine “ihtiyati tedbir” konulmasına
karar verilmesini,

Davacı müvekkiller adına ve saygı ile dilerim…/../….

Davacılar Vekili

Av. …………………

 

Ekli belgeler :

1) Kazası tutanağı

2) Kaza yapan sürücünün ifadesi,

3) İddianame

4) Körfez As. Ceza Mah. 2011/35 esas no.lu duruşma tutanağı

5)Otopsi raporu,

6)Aile Nüfus Tablosu,

7) Kaza yapan aracın ruhsatname fotokopisi

İlgili yerlerden istenecek belgeler:

Körfez As. Ceza Mah. 2011/35 esas no.lu dosyası