Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

               

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ’NE

    Yüksekokulunuz
………………..………………..Programı…………..numaralı
öğrencisiyim. Aşağıda belirttiğim ders’e/derslere ait sınav
kâğıdımın gözden geçirilerek sınav notunda maddi hata bulunup
bulunmadığının tespiti için gereğini arz ederim.

Sınav Tarihi

Ders Kodu

Ders Adı

Dönem(Arasınav/ Final/Bütünleme)

         ../../201..			   İmza

	      



T

X

Z

\

t

z

€

’

–

¨

h,'

h,'



愀Ĥ摧✬

଀

 

é

-

 

é

 

"

$

&

(

*

é

*

,

.

0

2

4

é

4

6

8

:

<

>

é

>

@

B

D

F

H

é

H

J

L

N

P

R

é

R

T

V

X

é

X

Z

\

²

Ì

                                    
                    Adı-SoyadıADRES:			

TEL: