Giriş yap
Kayıt ol

        .......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

   

										.......

DAVACI       :.......

VEKİLİ        :.......

DAVALI       :.......

KONU         : Dernek üyeliğinden ihraç ile ilgili .... tarih
 ve ...... sayılı kararın iptali istemidir.

    

AÇIKLAMALAR  :1-Müvekkilimiz , davalı ....... derneğinin kurucu
üyelerindendir. 19.. yılında kurulan derneğin kurucu
başkanlığını ve çeşitli zamanlarda yönetim ve denetim kurulu
üyeliklerini yapmıştır. Bu süre içinde aidatlarını düzenli
olarak ödemiş, derneğin tüm etkinliklerine eksiksiz katılmış,
derneğin amaç ve ilkelerini her yerde savunmuştur.

           

2-Müvekkilimiz, Dernek Yönetim Kurulu tarafından, ....... tarihli ve
.......sayılı karar ile "Derneğin amaç ve İlkelerine aykırı
davranmak ve derneğin manevi şahsiyetini küçük düşürmek"
suçundan müvekkilim Dernekten ihraç edilmiştir.

ᄀ蚄ㄊ$␷㠀$⑈怀蚄愊̤摧䙴d฀ibi dernekçiliği yaşam
felsefesi sayarak bu güne kadar üzerine düşen görevleri harfiyen
yerine getirmiştir. Dernek yönetimi, son genel kurul seçiminde
müvekkilimizin kendilerini desteklemeyeceğini açıkça ilan
etmesinden kaynaklanan intikam ateşi ile müvekkilimizi ihraç
etmişlerdir.

4-Dernek yönetimince alınan bu kararın iptalini istemekteyiz.

    

YASAL NEDENLER : MK, Dernek K.

KANITLAR        : İhraç kararı, aidat makbuzları, karar 
defteri, tanık 

CEVAP SÜRESİ   : 10 gündür.

İSTEM SONUCU  : Açıklanan nedenler ile haksız olarak alınan
yukarıda tarih ve sayısı belirtilen ve müvekkilimizi dernek
üyeliğinden çıkaran dernek yönetim kurulu kararının iptaline,
yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı
Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası
uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza
hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz. 

								 DAVACI VEKİLİ

					     .......


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78