Giriş yap
Kayıt ol

        ... MAHKEMESİ’NE

DAVACI                      :

VEKİLİ                        :

           

DAVALI                      : ...  Derneği
Yönetim Kurulu.

KONU                          : ...  Derne
ği'nin feshi istemidir.

AÇIKLAMALAR       :

1-) Davalı  ....... Derneği kuruluş amacına aykırı hareket
etmektedir. Dernek … Derneği olarak kurulduğu halde , …

           

2-) Müvekkilimiz de bu derneğin … numaralı üyesidir.

3-)

4-)

5-) Dernek kuruluş amacına hizmet etmediğinden ve yöneticilerinin
çevresine kötü örnek olduğundan derneğin feshini istemekteyiz.

HUKUKİ NEDENLER  : Dernekler Kanunu,TMK ve diğer ilgili yasa
maddeleri

HUKUKİ DELİLLER  : Dernek Tüzüğü, anıklar

@

H

P

4

@

F

H

N

P

V

X

4

P

R

^

`

&Açıklanan nedenler ile derneğin feshine, yargılama giderleri ile
ücreti vekaletin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep
ederiz. …/…/…

                                  

                                    
                                    
                              Davacı
Vekili

                                    
                                    
                          Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78