Giriş yap
Kayıt ol

        SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

Dosya No: 

  

                                    
   

TALEPTE BULUNAN

(DAVACI)			: 

VEKİLİ         		: 

	

KARŞI TARAF (DAVALI)	: 

VEKİLİ				: 

KONU				: Derkenar Talebimizdir.

Sayın mahkemenizin yukarıda esas ve karar sayıları verilen 
../../.... tarihli hükmü için tehir-i icra talepli olarak istinaf
yoluna başvurduğumuza dair dilekçemize derkenar verilmesini
saygılarımla vekaleten talep ederim. ../../....

                                    
                               

ALACAKLI VEKİLİ

 
      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78