Giriş yap
Kayıt ol

        .......  MAHKEMESİNE

DAVALI                                 
           :

VEKİLİ                                
             :

DAVACI                                 
          :

KONU                                  
             : …/…/… Tarihli Dava Dilekçesine
Karşı Cevap ve İlk İtirazlarımızın Sunulması.

AÇIKLAMALAR                             :

1-)  Davacı tarafından müvekkilim aleyhine … Asliye Hukuk
Mahkemesi’nde …/… E. sayılı dosyası ile dava açılmıştır.
Dava dilekçesi müvekkilime …/… tarihinde tebliğ edilmiştir.

2-) Davacı, aynı alacak için müvekkilime ... Asliye Hukuk
Mahkemesi’nde …/… E. sayılı dosya için dava açmıştır. Bu
nedenle, tarafları ve konusu aynı olan dava için derdestlik
itirazında bulunuyoruz. Derdestlik itirazından dolayı ikinci açılan
davanın reddedilmesi gerekmektedir.

„Ô

^„Ô

„Ô

^„Ô

vekkilim kendisinden mobilya almıştır. Ancak müvekkilim mobilyanın
bedelini kendisine ödemiştir ve bu yöndeki makbuzları cevap
dilekçemizde sunuyoruz. Dolayısıyla müvekkilimin davacıya herhangi
bir borcu bulunmamaktadır.

HUKUKİ NEDENLER                    : 1086 S. K. m.
187 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ
DELİLLER                      : …/…/…
tarihli makbuz, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE
İSTEM                         : Yukarıda
açıkladığımız nedenlerle, derdestlik itirazının kabulü ile
davanın usul yönünden reddine, bu talebimizin kabul edilmemesi
halinde, müvekkilimin davacıya herhangi bir borcu bulunmadığından
davanın esas yönünden reddine ve yargılama giderlerinin davacıya
yükletilmesine,   karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla
talep ederim.  …/…/…

 

Davalı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78