Giriş yap
Kayıt ol

        KAYSERİ İNFAZ HÂKİMLİĞİNE

KAYSERİ

DOSYA NO.	: 

İlamat No.	: 2013/………

Karar No.	: Kayseri ……… Mhk. ………… E ………… K.

DENETİMLİ SERBESTLİK TALEP EDEN 

HÜKÜMLÜ	: ………………….., TCKN: ………………

- İncesu Açık Ceza İnfaz Kurumu

- İkamet adresi 

VEKİLİ			: Av. ………………….

………………………………………..

D. KONUSU			: DENETİMLİ SERBESTLİKTEN YARARLANMA VE DENETİMLİ
SERBESTLİK NEDENİYLE TAHLİYE TALEBİ 

AÇIKLAMALAR		:

	Müvekkile Kayseri …………………….. Mhk. nin …………….
E ……………. K. sayılı kararı ile ………………. hapis
cezası verilmiştir. Müvekkil daha önce yargılama başında
……….. gün tutuklu kalmıştır.

	Karar Yargıtay tarafından onanmış ve müvekkil verilen süreden
sonra infaz bürosuna teslim olmuştur. İnfaz hükümleri gereğince
net cezası belirlenmiştir.

°

„

^„

B

V

j

v

|

ˆ

´

Â

°

	Müvekkil denetimli serbestlik hükümlerinden yararlanmak için
gerekli şartları taşımaktadır. Sabit ikametgâhı vardır.
Müvekkil evli olup yeni bebeği olmuştur. Eşine ve çocuğuna
bakması da gerekmektedir.

	Müvekkil hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak tahliye
kararı verilmesini talep ediyoruz.

SONUÇ VE TALEP	: Müvekkil ……………… denetimli serbestlik
hükümlerinden yararlanmak için gerekli şartları taşıdığından
hükümlü …………………… hakkında DENETİMLİ SERBESTLİK
HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA VE BU NEDENLE TAHLİYESİNE KARAR
VERİLMESİNİ vekaleten arz ve talep ederim.

									…./…./2013

								Hükümlü ……………. vekili   

Av. ……………………………

Eki: Vekâletname ve açık ceza infaz kurumuna gönderme tutanağı


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78