Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          … … CEZA MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO 		: …/ … E. 

SANIK 		: 

MÜDAFİİ 		: 

SUÇ 			: 

KONU 		: Tahliye talebimizi içerir dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR 	: 

1-) Müvekkilimiz hakkında …/ …/ … tarihinde … Cumhuriyet
Savcılığı’nın …/… Hazırlık nolu dosyasının kabulü ile
mahkemenizde … suçundan kamu davası açılmış olup …/ …/ …
tarihinde müvekkilimiz hakkında mahkemenizce tutuklama kararı
verilmiştir. Verilen tutuklama kararına karşı, …/ …/ …
tarihinde yaptığımız itiraz kabul görmemiş ve müvekkilimizin
tutukluluk hali bugüne kadar devam etmiştir. 

*

0

d

º

ò

␃愁Ĥ摧ᵺ±ᤀden tutukluluğu nedeni ile işlerini yürütememekte
ve çok ciddi maddi sıkıntılar yaşama riski ile karşı karşıya
kalmak üzere olan müvekkilimizin tahliyesine karar verilmesi için
mahkemenize başvurulması zorunluluğu hasıl olmuştur. 

HUKUKİ NEDENLER 	: 5271 S. K. m. 100, 104

SONUÇ VE İSTEM 	: Yukarıda açıkladığımız nedenler ile delilleri
yok etme, gizleme veya değiştirme olasılığı kalmayan
müvekkilimizin tutukluluk halinin sona erdirilmesini ve tahliyesine
karar verilmesini, müvekkilimiz adına saygı ile talep ederiz. …/
…/ …

Sanık Müdafii

Av.