Giriş yap
Kayıt ol

        İSTANBUL SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE,

DELİL TESPİTİ

İSTEYEN DAVACI ...

VEKİLİ : Av.

KARŞI TARAF : ……………………………………….Tic.Ltd.Şti.

KONUSU : Davalının teslim zaptını imzalamaktan imtina etmesi nedeni ile,

 -- Müvekkil Şirketin tanzim ettiği ……………………. gün ve………….

 dan 029682 noya kadar yedi sayfadan oluşan fatura içeriği emteanın
 Divan yolu cad. No :20/A Sultanahmet İstanbul adresindeki kahve olarak
 işletilen işyerinde mevcut bulunduğunun,

 -- Bu işyerinin Davalı yanca işletildiğinin tespiti talebidir.

TESPİT ADRESİ :

AÇIKLAMALAR :

 1* Müvekkil Şirket, davalı ile sözlü olarak karma bir sözleşme
 yapmıştır.

 Buna göre, Davalının kiraladığı, Divan yolu cad. No :20/A Sultanahmet

 İstanbul adresindeki mecuru, Müvekkilin hazırladığı konsept
 çerçevesinde projelendirerek bu mahallin tüm ekipmanları ile birlikte
 bir kahve olarak işletilecek bir işyeri olarak hazılanması ve
 Davalı’ya teslimi ediminide üstlenmiştir.

 2* Müvekkil Şirket üstlendiği edim çerçevesinde çalışmaya başladığında

mecur foğtaraflarda arz edilen halde idi.

 Müvekkil Şirket ekte arz edilen çizimlere göre projelendirme yapmış ve

edimini taşeronlar kullanmak sureti ile ifa etmiştir. (Ek-2 Projeler)

 Taşeronlar yaptıkları işler ve teslim ettikleri malzemeler ile ilgili
 olarak

 faturalarını Müvekkil Şirkete tanzim etmişler, ancak faturalarında
 hizmetin veya malzemenin, tespit istenen adreste verildiğini veya
 kullanıldığını faturalarında açıklamışlardır.

 İfa sonunda mecur ekte arz edilen foğtaraflardaki görüleceği üzere,

projeye uygun olarak tamamlanmıştır. (Ek-3 Edim sonrası mecur ait
foğtaraflar)

 Ancak mecuru ………….günü teslim alan ve faliyete geçen Davalı,

 teslim zaptını imzalamaktan imtina ettiği gibi bakiye borcunuda
 ödememiştir.

 3* Müvekkil Şirket edimi ile ilgili olarak ……………. gün ve ………. dan

 029682 noya kadar yedi sayfadan oluşan fatura tanzim etmiş ve
 Davalı’ya ………….. günü iadeli taahütlü posta ile göndermiştir.(Ek-4)

 Bu halde davalı aleyhine açılacak alacak Davasına esas olmak

 üzere, Müvekkil Şirketin tanzim ettiği …….. gün ve …….dan …….. noya
 kadar yedi sayfadan oluşan fatura içeriği emteanın …………………….
 adresindeki kahve olarak işletilen işyerinde mevcut bulunduğunun,

 Ve bu işyerinin Davalı yanca işletildiğine dair delil tespitinin

yapılması nedeni ile iş bu başvurunun yapılması zorunluluğu doğmuştur.

SONUÇ VE TALEP :

 Açıklanan sebepler davalı aleyhine açılacak alacak Davasına

 esas olmak üzere,

 Müvekkil Şirketin tanzim ettiği …………. gün ve ……no’dan no’ya kadar yedi
 sayfadan oluşan fatura içeriği emteanın …………………adresindeki kahve
 olarak işletilen işyerinde mevcut bulunduğunun,

 Bu işyerinin Davalı yanca işletildiğine dair delil tespitinin

 yapılmasını vekaleten arz ve talep ederim. Saygılarımla.

 Tespiti İsteyen.

 Vekil Av.

      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78