Giriş yap
Kayıt ol

        .......  MAHKEMESİNE

DAVACI                                 
          :

VEKİLİ                                
             :

DAVALI                                 
           :

KONU                                  
             : Trafik Kazası Sonucu Ortaya Çıkan
Zararların Tespiti ile İlgili Delil Tespiti İstemi.

AÇIKLAMALAR                             :

1-)  …/…/… tarihinde …’dan … gitmekte olan müvekkilimin
kullandığı … plakalı … marka otomobil ile …’ nin kullanmış
olduğu … plakalı kamyon … mevkiinde trafik kazası yapmıştır.
Kaza nedenlerinden bir tanesi de Karayollarının yol çalışması
yaptığı halde bu yönde yola bir işaret koymamasındadır.

2-) Gece saat … sularında …’a giden müvekkilim, virajı
dönerken karşısına birden kamyon çıkmış ve kamyona çarpmamak
için sağ şeride geçmiştir. Ancak müvekkilim, Karayollarının yol
yapması dolayısıyla herhangi bir işaret koymadan sağ şeride
yığmış olduğu çakıla saplanarak yaralanmış ve otomobili büyük
hasar görmüştür.

-

 

h§

h§

h§

h§

h§

h§

gd§

„Ô

^„Ô

gd§

gd§

„Ô

^„Ô

gd§

Olaydan hemen sonra olay mahalline gelen Trafik ekibi, düzenlemiş
olduğu kaza raporunda …/8 kusurun kamyona, …/8 kusurun ise
Karayollarına ait olduğunu belirtmiştir.

HUKUKİ NEDENLER                    : 1086 S. K. m.
373 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                      : Trafik
kaza raporu, keşif, bilirkişi, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE
İSTEM                                 
    : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, olay yerinde
keşif yapılarak, kamyonun arka park lambalarının olmadığının
tespitine, olayda bilirkişi eliyle, müvekkilimin sağlık durumunun ne
olduğu, ne kadar zarar gördüğünün tespitine, yine bilirkişi
marifetiyle, müvekkilimin otomobilinin ne kadar maddi hasara
uğradığının tespitine, olayı yakından gören … plakalı
otomobilin ifadesine başvurularak, bu ifadelerin de
tespitine,   karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep
ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78