Giriş yap
Kayıt ol

        Delil Tespiti Dilekçesi
SULH HUKUK MAHKEMESİNE
ERZİNCAN
DELİLLERİN TESPİTİNİ
İSTEYEN : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No
Adres
KARŞI TARAF : Adı ve Soyadı
Adres
DAVA KONUSU : Delil tespiti
AÇIKLAMALAR :
1- Erzincan ili, Merkez ilçesi, Aşağı Çarşı Toplu Konut İdaresi
Konutları, 14. Blok, No: 7de bulunan taşınmazımı, kiracı ile yapmış
olduğum yazılı kira sözleşmesi çerçevesinde kiraya vermiştim. Taşınmazın
ilk kiracısıdır. Taşınmaz Toplu Konut İdaresinden teslim alındıktan
hemen sonra hiç kullanılmadan kiracıya kiraya verilmiştir. Fakat son
zamanlarda kiracının ödemelerini aksatması nedeni ile kiracı ile
aramızda bazı tartışmalar olmuştur.
2- Kiracımın tayininin çıkması nedeni ile kiracı söz konusu taşınmazı
…/…/… tarihinde boşaltarak ve anahtarını karşı komşuya bırakarak
taşınmazı boşaltmıştır. Anahtarı teslim aldıktan sonra kiracıya verilen
eve gittiğimde taşınmazın tanınamayacak kadar kötü kullanıldığını, hatta
kasıtlı olarak lavabolara, kapılara, duvarlara, banyodaki dolap, küvete
ve şofbene zarar verildiğini görmüş bulunmaktayım.
3- İleride açacağım tazminat davasına konu olmak üzere söz konusu
taşınmazdaki hasarın tespiti amacı ile bu davayı açma zarureti hâsıl
olmuştur.
KANITLAR : Kira sözleşmesi, bilirkişi incelemesi ve her tür kanıt.
HUKUKİ NEDENLER : HUMK. md. 368-374 ve İlgili mevzuat.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle, mahallinde yapılacak
inceleme neticesinde kiraya vermiş olduğum taşınmazda kiracı tarafından
meydana getirilen zararın malzeme ve işçilik dâhil olmak üzere
tespitine, talep olunan hususlarda tespit olunacak durumları gösterir
raporun tanzimine

karar verilmesini saygılarımla bilvekale arz ve talep ederim. …/…/…
Tespit İsteyen
Adı ve Soyadı
İmza

      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78