Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

                                         
             

NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE

TESPİT İSTEYEN

(DAVACI)        	:   

 

VEKİLLERİ		: 

KARŞI TARAFLAR :  

          

TALEP KONUSU  : Delil tespiti talebidir. 

AÇIKLAMALAR     : 

	1- Müvekkillerden bir kısmı           94 ada, 506 pafta, 3
parsel’de kain tapunun maliki, bir kısmı da bu tapu üzerinde
bulunan işyerlerinde kiracıdır. 

	2- Karşı taraflarca, müvekkillere ait olan bu gayrimenkule,
müvekkillerin rızası olmadan, herhangi bir kamulaştırma işlemi
yapılmadan ve herhangi bir bedel ödenmeden su borusu döşenmektedir.
Müvekkillerin tüm çabalarına rağmen, karşı taraflarca
yürütülen bu çalışmalar engellenememiştir. Boru tesisatı
döşenmesi sebebiyle yollar trafiğe kapanmış, müvekkillerin
işyerleri oto sanayi dükkânları olduğu için de müvekkiller
yaklaşık bir hafta boyunca işyerlerini açamamış dolayısıyla da
hiçbir iş yapamayan müvekkiller maddi zarara uğramışlardır.

	3- İleride açacağımız davalarda delil olarak kullanmak amacıyla
mahallinde keşif yapılarak delil tespiti yapma zorunluluğumuz hâsıl
olmuştur. 

	4- Mahallinde yapılacak keşifte tespitini istediğimiz hususlar
şunlardır;

hó

hó

 hA

hó

 hó

hó

摧⧁ó

愀̤摧滘ç

␃愃̤摧௳b

 

P

Ì

Î

Ö

Ú

Ü

hó

 hA

hó

hó

 hA

hó

 hó

hó

hó

hó

Ò

Ô

␃༃溄帄溄愄̤摧ᮓØ

hÀ

hÀ

hó

 hA

hó

hó

hó

 hA

hó

hó

Agayrimenkulde karşı taraflarca yapılan yer altı boru tesisatı
çalışmasının tespiti,

Yer altı boru tesisatı çalışması sebebiyle müvekkillere ait
işyerlerinin ne kadar süre ile kapalı kaldığının tespiti,

 Kapalı kalan bu işyerlerinin, kapalı kaldıkları süre
içerisindeki maddi gelir kayıplarının tespiti,

SONUÇ      : Yukarıda arz ve izah edildiği gibi, açacağımız
davalarda delil olarak kullanılmak amacıyla, uzman bilirkişiler
vasıtasıyla mahallinde keşif yapılarak yukarıda zikrettiğimiz üç
husus ile RE’ SEN tespit edilecek sair hususlarda delil tespiti
yapılmasını saygıyla ve vekaleten arz ve talep ederim. 

Delil Tespiti İsteyenler Vekili                    
                                    
 

                                    
                    Av.      	

    

 PAGE  

 PAGE  1