Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     İSTANBUL SULH HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİNE

							

DELİL TESPİTİ İSTEYEN   	  : 

                              

VEKİLİ                   : 

KARŞI TARAF	        :

    	

KONU                    : Delil tespiti

AÇIKLAMALAR            : 

				    1-Müvekkil, ……İli, ……….. İlçesi, 
……………Mahallesi, 50 pafta, ……….. ada, 42 parselde
bulunan;…………………………….adresindeki bağımsız
bölümü 17.08.2010 tarihli sözleşme ile karşı taraftan satın
almıştır. (Ek:1 17.08.2010 tarihli sözleşme ) Sözleşmenin
ardından 20.08.2010 tarihinde tapuda devir işlemi gerçekleşmiştir.
(Ek:2 Tapu senedi)	   

				   2- Müvekkil tarafından satın alınan daire, 2011 yılı
Mayıs ayı itibariyle kullanılmaya başlamıştır. 

                       Müvekkil tarafından
satın alınan tespit konusu konutta, 2011 yılı Ekim ayı ortalarında
ısınma sistemi devreye girmiş ve bunu takip eden günlerde daire
içerisinde kolektörden gelen borulardan birinin patlaması sonucunda
tüm daire sıcak su ile zarar görmüştür. Karşı taraf, boru
patlaması ve su baskını dolayısıyla oluşan zararı
karşılayacağı beyan etmiş ve bir kısım tamirat dahi
gerçekleştirmiştir. 

                        11 Aralık 2011
tarihinde kollektörden gelen başka bir boru patlamış ve aynı
şekilde sıcak su tüm evi sarmıştır. İkinci kez meydana gelen
patlama ve su baskını neticesinde evin tüm odaları, zeminler,
kapılar vs tüm eşyalar zarar görmüştür.

^

`

h

$

(

8

B

N

R

v

Ž

Ê

Î

Ð

Ö

Ú

@

N

^

`

!`

x

ž

®

º

È

Ì

-Tüm iç kapılar ve pervazları, dolap odası kapakları ve pervazı,
tüm iç süpürgelikler, tüm parkeler kaplamalar, mutfak orta ada arka
paneli, tüm duvar kâğıtları, giriş vestiyer dolabının tamamı
zarar görmüştür. Ahşap yapı, malzeme ve eşyalar kabarmış ve
kalkmıştır. Ayrıca, daire sahibi tarafından yaptırılan; ayakkabı
dolabı, tüm dairenin boyası , evin tüm halıları, yatak odası
elbise dolapları, yataklar, yatak başları, şifoniyerler ve elbise
dolapları sıcak su baskını dolayısıyla hasarlı hale gelmiştir.
Evin dış cephesinde balkonun altındaki alüminyum kaplama dahi zarar
görmüş ve bir kısmı kullanılmaz hale gelmiştir. ( Ek: 3
Fotoğraflar ) 

				    Müvekkile ait Bağımsız bölümdeki hasarlara dair,
ileride açabileceğimiz davalarda delil olmak üzere işbu tespit
talebinde bulunma zorunluluğu hasıl olmuştur. 	   	     

DELİLLER		       : Satış sözleşmesi, tapu kaydı ve sair
deliller.                

		 

YASAL NEDENLER         : H.M.K. , T.T.K. ve sair mevzuat.	

NETİCE VE TALEP          : 

                      Yukarıda arz ve izah edilen
nedenlerle, diğer talep ve dava haklarımız saklı kalmak üzere, 

				1-Dilekçemizde belirttiğimiz ve sair ayıpların bir bilirkişi
marifetiyle tespitine,

				2- Ayıpların giderilmesi için gereken malzeme, işçilik ve sair 
giderlerin tespitine,

				3- Ayıplardan düzeltilmesi mümkün olmayanların, müvekkillerin
dairesine yaptıkları değer eksikliğinin tespitine, mahkeme
masrafları ve ücreti vekaletin karşı tarafa yüklenmesine karar
verilmesini arz ve talep ederiz.                

				                 

 Saygılarımızla

						             Tespiti İsteyen Vekili 

					.