Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     TARSUS 4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO		:.

DAVACI		: 

VEKİLİ    		: Av 

			 

KONU		: Geçen celse 2 no’lu ara karar gereği Delil listemizin
sunulması ve bir kısım beyanlarımızın sunulması hakkında 

AÇIKLAMALAR	: Müvekkile ait nar bahçesine sanık tarafından sürekli
olarak zarar verilmektedir. Sanığın esas amacı müvekkili kendi
mülkünden uzaklaştırıp yan komşusu olması sebebi ile müvekkileye
ait bahçeyi kendisi kullanmaktır.

			Sanığın müvekkilin bahçesine vermiş olduğu zarar sabit olup,
meydana gelen zarar Tarsus 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2014/64 D iş
sayılı dosyasından alınan rapor ile sabit olmuştur.

n

x

z

 anız yakma eyleminden sonra ayrıca Bahçe etrafını çeviren Beton
direklere de zarar vermiş tüm bu hususlar Savcılık aşamasında
fotoğraflarla dosyaya ibraz edilmiştir. Ancak Burada oluşan
Zararımız iş bu dosyaya konu olmamış olup bu hususla ilgili dava ve
şikayet hakkımız saklıdır. 

	 		Ayrıca sanık daha öncede zehir atmak sureti ile aynı şekilde
Müvekkile ait bahçeye zarar vermiş olup bu hususta o tarihte yapılan
tespit sonucu alınan bilirkişi raporunu da sanığın eylemi sürekli
tekrarlaması açısından delil teşkil etmesi bakımından dosyaya
dilekçemiz ekinde ibraz ediyoruz. 

			Sanık hakkından şikayetimiz devam etmekte olup zararımız
karşılanmadığı gibi ayrıca değişik yollarla müvekkil tehdit
edilmeye devam olunmaktadır. Gereği sayın Mahkemenize arz olunur. 

EKLER   :

1- Tarsus 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2014/D iş sayılı dosyasından
alınan rapor 

2- beton direklerin yıkıldığına ilişkin bir kısım fotoğraflar

3- TARSUS 2 SULH MAHKEMESİNİN 2012/ D.İş dosyası münderecatı ve
iş bu dosya kapsamında bilirkişilerce tanzim edilip mahkemeye
sunulan  tarihli bilirkişi raporu 

Katılan Vekili