Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

        AVUKAT

 OSMAN ASLAN

ŞAİR NABİ MAH. CUMHURİYET CAD. GÜVEN İŞ MERKEZİ KAT 4/8
ŞANLIURFA

1.İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NE

                                    
ŞANLIURFA 

DOSYA NO :  

DAVACI    :  

VEKİLİ     : Av. Osman ASLAN ( Adres Antette ) 

DAVALI     : 1- 

KONU       : Delillerimizin sunulması hakkında. 

 

DELİLLERİMİZ    : 

                     

Olayın iş kazası olup olmadığı ve tarafların kusur oranının
tespiti için =( Kaza Tespit tutanakları, Müfettiş Raporları,
İşyeri şahsi dosyası,Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının
………..sayılı hazırlık dosyası,ifade tutanakları, kusur
bilirkişi incelemesi

 

8

p

È

Ê

Ì

ü

 sap Tablosu, Tedavi giderlerinin ödemesine ilişkin belgeler.

 Karşı tarafın delil sunması durumunda delil sunma ve cevap verme
hakkımız saklı kalmak kaydı ile sunulması mümkün her türlü
yasal delil.

 

                                    
                    DAVACI VEKİLİ

                                    
                     Av. Osman ASLAN