Giriş yap
Kayıt ol

        ….. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

Dosya No: …. Esas

DAVALI : ….

VEKİLİ : ….

DAVACI : ….

VEKİLİ : ….

D.KONUSU : Delillerimizin sunulması ile davanın sigorta şirketlerine
ihbarı hakkındadır.

AÇIKLAMALAR :

1- İhbar talebi hakkında; Davanın ilgili sigorta şirketlerine ihbar
edilmesine karar verilmesini talep etmekteyiz. Müvekkil şirket ile
görüşülememiş olup, sigorta şirketi isimleri, poliçe örnekleri ve ihbar
dilekçeleri hazırlanarak Sayın Mahkemenize sunulacaktır.

2- DELİLLERİMİZ

………

SONUÇ VE İSTEM : İzah edilen ve resen nazara alınacak nedenlerle
delillerimizin ve ihbar talebimizin kabulüne, açılan davanın reddine
karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.

Davalı Vekili

Av. .

      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78