Giriş yap
Kayıt ol

        .......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

										....... 

DAVACI         :.......

VEKİLİ           :.......

DAVALI          :.......

KONU         :....... ....... tarih ve .................E.,
.......K. sayılı hükmünün yeniden gözden geçirilmesi talebini
içeren değişiklik davasıdır.

AÇIKLAMALAR   :1-Davalı ....... ye ait fabrika tarafından 
salgılanan zehirin müvekkilimize ait tarlalara yayılması nedeni ile,
müvekkilimizin mevcut hasadının gördüğü zarar nedeni ile
mahkemenizde ....... tarihinde ....... esas numarası ile açtığımız
dava bilirkişinin verdiği mütalaa doğrultusunda ....... tarih ve
....... Karar numarası ile lehimize sonuçlanmıştı.

2-Ancak bilirkişi tarafından verilen mütalaada mevcut zararın
tespitinin olanaklı olduğu, ancak toprağa işlemiş zehirin,
etkisinin ne kadar süreceğinin kestirilmesinin şimdilik olanaklı
olmadığı ve bunun yaklaşık 1 yıl ile 2 yıl arasında zaman
alabileceği belirtilmiş idi.

3-Talebimiz üzerine yüce mahkeme mevcut zarar ile ilgili karar
vermiş, muhtemel zarar ile ilgili gözden geçirme hakkını da saklı
tutmuş idi.

\

^

\

\

^

ༀe ürün alınabileceği bildirilmiştir. Toprağına ...............
eken müvekkilimizin toprağını kullanamadığı süre içinde elde
edeceği semere ise ............... TL olarak belirlenmiştir.

5-Müvekkilimizin zararında meydana gelen bu değişikliğin mahkemece
karar altına alınarak davalıdan tahsilini istemekteyiz.

YASAL NEDENLER : BK.m.46\2,41 ve sair hukuki mevzuat.

KANITLAR      :...... AHM ../../.... tarih ve ../....E., ../....
K. sayılı dosyası, bilirkişi raporu, tanıklar ve her türlü yasal
kanıt.

CEVAP SÜRESİ    : 10 gündür.

İSTEM SONUCU   : Açıklanan nedenler ile fazlaya ilişkin talep ve
dava hakkımız saklı kalmak kaydı ile müvekkilimizin devam eden ve
değişen zararının karşılanabilmesi için olay tarihinden itibaren
işleyecek faizi ile birlikte ..............TL. maddi tazminata mahkum
edilmesine,yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, 1136
Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son
fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak
adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz. 

								     

                                    
               DAVACI VEKİLİ

					      .......


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78