Giriş yap
Kayıt ol

        .......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

										.......

DOSYA NO            :....... 

DAVAYI KABUL 

EDEN (DAVALI)        :.......

VEKİLİ               :.......

KARŞI TARAF (DAVACI) :.......

VEKİLİ               :.......

KONU                : Davayı Kabul Beyanımızdır.

AÇIKLAMALAR       :1-Davacı tarafından müvekkilimiz aleyhine
yukarıda esas sayısı yazılı dava açılmıştır.

2-Aleyhimize açılan davayı kabul ediyoruz.

t

v

Ì

Î

è

hÊ

) hÊ

hÊ

/ hÊ

␱㜀$␸䠀$଀ımızın davacı tarafa tebliğini talep ediyoruz.

İSTEM SONUCU     : Kabul beyanımıza göre karar verilmesini, bu
beyanımızın ilk celsede ve delillerin toplanmasından önce
yapıldığının dikkate alınarak müvekkilimize yükletilecek harç,
mahkeme masrafları ve vekalet ücretinde müvekkilimiz lehine indirim
yapılmasını talep ederiz. 

									DAVALI VEKİLİ

						   .......


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78