Giriş yap
Kayıt ol

        .......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

										.......

DOSYA NO              :.......

MÜDAHELE TALEBİNDE 

BULUNAN               :....... 

VEKİLİ                  :.......

 

DAVACI                 :.......

VEKİLİ                  :.......

DAVALI                 :.......

KONU                  : Davacı yanında davaya
katılmamıza karar verilmesi istemimizdir.

AÇIKLAMALAR        :1-Davacı tarafından, alt kiracısı
davalıya karşı açılan kiralananın kötü kullanılmasından doğan
alacak davasının neticesi, davacının müvekkilimizin kiracısı
olması nedeni ile müvekkilimizin haklarını da etkileyecektir. Bu
nedenle davacının yanında katılan davacı olarak yer almak
istiyoruz.

$

¦

¼

Ø

¤

¦

␱㜀$␸䠀$ကnin bir odasını davalıya alt kiracı olarak
kiralamıştır. Alt kiracı müvekkilimize ait olan dairenin kendi
kullandığı odasını ve müşterek alanları hor kullanmış, -kendi
deyimi ile sanat yapmış - müvekkilimizin deyimi ile ise her tarafı
rengarenk boyayarak perişan etmiştir. Müvekkilimizin davacıyı
.......Noterliğinin ....... tarih ve ....... yevmiye numaralı
ihtarnamesi ile uyarmış ve bunun üzerine davacı davalıya karşı bu
davayı açmıştır.

                        3-Müvekkilimizi
yakından ilgilendiren bu davada Katılan Davacı olarak yer almak
istemekteyiz.

YASAL NEDENLER        : HUMK 53-58 ve sair mevzuat.

KANITLAR               : Kira sözleşmesi, tanıklar,
ihtarname ve diğer kanıtlar

İSTEM SONUCU         : Açıklanan nedenler ile Yukarıda arz
ve izah ettiğimiz sebeplerden ötürü; Davacı yanında davaya
katılmamıza, karar verilmesini talep ederiz. 

  						                 MÜDAHALE TALEBİNDE

 BULUNAN VEKİLİ

						    .......


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78