Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

      ………. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

 Dosya No: 20../…. E.

DAVACI : ………………………

VEKİLİ : AV. …………………

DAHİLİ DAVALILAR : ……….. MİRASÇILARI:

1. …………

2. …………

3. …………

4. …………

5. …………

TALEP KONUSU : ………. mirasçılarının davaya dahil edilmesi talebimizdir.

AÇIKLAMALAR :

1.)Davalılardan ………., ../../…. tarihinde vefat etmiş olup ……….Sulh Hukuk
Mahkemesinin ../../…. Tarih ve 20../…. Karar sayılı Mirasçılık Belgesi
ile mirasçıları tespit edilmiştir:

-  ……….

-  ……….

-  ……….

-  ……….

-  ……….

-  ……….

2.)……….’a ait ../../…. Tarih ve 20../…. Karar sayılı Mirasçılık Belgesi
ektedir.

SONUÇ VE İSTEM : Açıkladığımız sebepler gereği, dilekçemiz ekinde
sunulan Mirasçılık Belgesi uyarınca; ………. mirasçılarının DAVAYA DAHİL
EDİLMELERİNE, kendilerine (mernis adreslerine) işbu dahili dava
dilekçemiz ile dava dilekçemizin tebliğine karar verilmesini
vekaletimize binaen saygı ile arz ederiz.