Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          .......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

.......

DOSYA NO :.......

SÜRE UZATIMI TALEBİNDE

BULUNAN DAVALI :.......

VEKİLİ :.......

DAVACI :.......

VEKİLİ :.......

KONU : Davaya Cevap Süresinin Uzatılması İstemimizdir.

AÇIKLAMALAR :1-Davacı tarafından açılan davaya ait dilekçe,
müvekkilimize duruşmanın yapılacağı tarihten iki gün öncesine rastlayan
....... tarihinde tebliğ edilmiştir.

2-Müvekkilimiz tarafından bize ulaştırılan dilekçeye konu olan dava ve
ilgili olayların araştırılması için yeterli zamanımız olmamıştır.

3-Müvekkilimiz kendisini temsil etmemiz için gerekli vekaletnameyi dahi
henüz ulaştırmıştır. Davaya karşı savunmalarımızı hazırlayabilmemiz için
Hukuk Usulü Muhakemeleri Yasası' nın 197. maddesi gereği tarafımıza
makul sürenin verilmesini talep ederiz.

DAVALI VEKİLİ

.......