Giriş yap
Kayıt ol

        .......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE,

										  		    											.......

                                    
                        ...........

DOSYA ESAS NO      :.......

CEVAP VEREN DAVALI :.......

			  

VEKİLİ               :.......

         

DAVACI              :.......        

VEKİLİ               :.......              
   

KONU               : Davaya İlişkin Cevaplarımızdır.

AÇIKLAMALAR      : 1-Müvekkilimize karşı davacı tarafından 
.......Tarihinde ....... Esas sayılı dosya ile mahkemenizde açılan
davada davacı müvekkilimden, inşaatında eksik işler olduğu,
sözleşmeye aykırı malzeme kullandığı ve işçilik kalitesinin
düşük olduğu gerekçesi ile ................ TL tutarında tazminat
talep etmektedir.

2-Dava dilekçesine 10 günlük süresi içinde cevaplarımızı
sunuyoruz.

3-Öncelikle mahkemeniz bu davada görevsizdir. Zira davacının talep
ettiği alacak miktarı Asliye Hukuk Mahkemelerinde dava edilebilir.

:

V

´

Ö

ð

ª

¬

㄀$␷㠀$⑈愀̤摧⇚úༀduğu düşünülecek olur ise, davanın
zaman aşımı bakımından da reddi gerekmektedir. Deprem ile birlikte
ortaya çıkan bazı eksikliklerin müvekkilimize mal edilmesi ayrıca
haksızlıktır. 

5-Kaldı ki; davacının, evin teslimi sırasında müvekkilimiz ile
karşılıklı olarak imzaladığı teslim tutanağı vardır. (Cevap
dilekçemizin ekinde fotokopisi sunulmuştur.) Bu tutanakta, inşaatın
projeye uygun olarak yapıldığı, kullanılan tüm malzemelerin mahal
listesine uygun olduğu ve binanın eksiksiz ve ayıpsız olarak
müvekkilimizden teslim alındığı yazılıdır. Karşılıklı
imzalanan bu tutanak sonrasında da davacı müvekkilimize çeşitli
yerlerde ve toplantılarda teşekkür etmiştir.

6-Açıklamalardan da anlaşılacağı üzere dava haksızdır. Esas ve
usule aykırı olarak açılan davanın reddi gerekmektedir.

İSTEM SONUCU       : Açıklanan nedenlerle, davaya görev ve
zaman aşımı yönünden itiraz ediyoruz. Ayrıca davanın haksız
olduğu da açıktır. Bu nedenle müvekkilim hakkında haksız olarak
açılan davanın reddine karar verilmesine, mahkeme masraflarının
davacı tarafa yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667
Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf
vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar
verilmesini talep ederiz. 

								

									DAVALI VEKİLİ

                                    
                          .......				


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78