Giriş yap
Kayıt ol

        .......  MAHKEMESİNE

DAVACI                                 
          :

VEKİLİ                                
             :

DAVALI                                 
           :

KONU                                  
             : …/…/… Tarihli Vasiyetnamenin
İptaline İlişkin …/… Esas Sayılı Dosyanın
Ayrılması İstemi.

AÇIKLAMALAR                             :

1-)  Mahkemenizde görülmekte olan …/…/… tarihli vasiyetnamenin
iptaline ilişkin …/… esas sayılı davada, davalılardan …,
davanın açılmasından sonra … İli’nde çalışmakta olduğu bir
otelde tanışıp anlaştıkları bir turistle yurt dışına
çıkmış, bütün aramalarımıza rağmen kendisinin izine
rastlanılamamıştır.

0

8

:

2

„Ô

^„Ô

„Ô

^„Ô

 gerekli tebligatların yapılabilmesi hem hukuken hem de fiilen
mümkün değildir.

3-) Bu itibarla davalı … hakkındaki davanın ayrılarak diğer
davalılar ve … hakkında her iki davanın ayrı ayrı takibine karar
verilmesini saygılarımla arz ve talep ederiz.

HUKUKİ NEDENLER                    : 1086 S. K. m.
46 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ
DELİLLER                      :  …/…E. dava
dosyası ve diğer deliller.

SONUÇ VE
İSTEM                         : Yukarıda
açıkladığımız nedenlerle, …/…E. numaralı davanın
ayrılmasına   karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep
ederim. …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78