Giriş yap
Kayıt ol

                          ŞİŞLİ ( ). SULH HUKUK MAHKEMESİ

                     

                        SAYIN 
HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO       :

D A V A C I 		: 

V E K İ L LERİ     : 

D A V A L I 		: 

KO N U S U 	: Davalı-kiracı aleyhine yaptığımız akde
aykırılıktan doğan ihtar nedeniyle tahliyesi ile 01.08.2002
başlangıç tarihli kira akdinin feshi talebimizdir.

AÇIKLAMALAR	:

			l- Davalı, 01.08.2002 başlangıç tarihli kira akdi ile aylık
675.00 YTL. den Şişli Merkez Mahallesi Sıracevizler Caddesi
No:60’daki iş yerini müvekkilim ...
kiralamıştır.

                 

                 2- Davalı daha sonra müvekkilimin
rızası olmadan müvekkilime ait taşınmazı ... adlı şahsa
kiralamış ve devretmiştir. Buna ilişkin vergi levhası da iş bu
dilekçenin eki olarak sayın mahkemenize sunulacaktır.( EK: 2) Bu
vergi levhasının sahibi olduğu şirketin merkezi Merkez Mahallesi
İskete Sokak No:15/ A Şişli olup müvekkilimin maliki bulunduğu
dükkan da bu işyerinin şubesi olarak görünmektedir.

                 

                3-Davalı müvekkilimin maliki bulunduğu
dükkanı kiraya vererek kira kontratının şartlarından 3.süne ve de
hususi şartlarından 1.sine aykırılık teşkil eden bir işlem
yapmıştır.01.08.2002 tarihli kira sözleşmesinin 3.maddesinde
‘’Kiracı kiraladığı şeyi kısmen veya tamamen kiralarsa kira
akdini bozabilir ‘’demiştir.Hususi şartların 1.maddesinde ise
‘’Kiracı kiralananı kısmen veya tamamen başkasına
devredemez’’demiştir.	

                 



t

v

”

–

œ

r

t

v

’

”

–

T

„ô

„ô^„ô

œ

¢



˜

œ

ž

T

Davacı açık olarak sözleşmenin bu 2 maddesine aykırı
davrandığından dolayı kendisine 07.11.2007 tarihinde Beyoğlu
24.Noterliğinden 45118 yevmiye nolu ihtarname yollanmış(EK: 3) ve
akte aykırılık nedeni ile söz konusu mecuru tahliye etmesi
istenmiştir.Ama bu zamana kadar davalı tarafça kiralanan taşınmaz
tahliye edilmediğinden dolayı sayın mahkemenizde iş bu davayı açma
zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : İlgili ahkam.

HUKUKİ DELİLLER  : 01.08.2002 tarihli kira sözleşmesi,Beyoğlu
24.Noterliği 07.11.2007 45118 no’lu ihtarname,Altunaz Otu’nun
sahibi olduğu şirkete ait vergi levhası,kanaat bahşeden bilcümle
kanuni deliller.

NETİCE-İ TALEP 	  : Yukarıda açıklanan gerekçelere bağlı olarak
akte aykırılık nedeni ile taraflar arasında akdedilmiş olan 
01.08.2002 başlangıç tarihli kira akdinin feshi ile davalının
,kirası altında bulunan Şişli Merkez Mahallesi Sıracevizler Caddesi
No:60’daki adresinde kain mecur mahalden tahliyesine,masraf ve ücreti
vekâletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini talep ederiz

                                    
                Davacı Vekili

							

EKLER: 

		        

                    

 BERRAK HUKUK BÜROSU

Av.EnginBALTACI__________________________________________________Av.Sali
m ŞEN

________________________________________________________________________

Cumhuriyet Cad.Ata Apt.No:261/6 Harbiye/İstanbul

Tel:0-212 34373 00(3 hat)Fax:0-212 3437304
E-posta:berrakhukukburosu@hotmail.com


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78