Giriş yap
Kayıt ol

        ………… ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

 SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

                                    
     

			 DOSYA NO: 

								

FERAGAT EDEN DAVALI	: 

VEKİLLERİ			:

DAVACI			:

			 

VEKİLLERİ			: 

KONU			:27.01.2012 tarihli borç ibra sözleşmesi uyarınca huzurdaki
davadaki yargılama gideri ve avukatlık ücretine ilişkin olan hak ve
alacaklarımızdan feragatimiz hk. 

AÇIKLAMALAR			:

Sayın Mahkemenizde görülen ve yukarıda dosya numarası yazılı,
davacısı …….., davalısı …………. olan huzurdaki davada,
taraflar arasında, 27.01.2012 tarihli borç ibra sözleşmesi
imzalanmış ve sözleşme gereğinin müvekkil şirket tarafından
yerine getirilmesi neticesinde taraflar sulh olmuş ve davacı
tarafından müvekkil şirket ibra edilmiştir. 

-

 

@

...

-

 

>

@

...

D

...

D

î

ð

D

P

Ò

Ú

Ü

ð

ú

þ

|

ê

ð

%İş bu nedenle, huzurdaki davada, yargılama gideri ve avukatlık
ücretine ilişkin olan hak ve alacaklarımızdan müvekkil adına
feragat ediyoruz. 

Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, Hukuk
Muhakemeleri Kanunu gereğince, beyanımız gereğince işlem
yapılmasını saygı ile vekaleten arz ve talep ederiz.  

Av. Davalı Vekili

EK: 27.01.2012 tarihli borç ibra sözleşmesi

 PAGE  

 PAGE  2 


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78