Giriş yap
Kayıt ol

        .......  MAHKEMESİNE

DAVALI                                 
           :

VEKİLİ                                
             :

DAVACI                                 
          :

VEKİLİ                                
             :

KONU                                  
             : Mahkemenizde Görülmekte Olan …/…
Sayılı Dava Dosyası İle, …/… Sayılı Dava Dosyasının
Birleştirilerek Görülmesi İstemi.

AÇIKLAMALAR                             :

1-) Müvekkilim adına mahkemenizde …/… sayılı dosya ile dava
konusu üzüm mahsulünün aynen iadesi veya bedeli olan … TL
tahsiline ilişkin ‘Alacak Davası’ açmıştık. Davamız halen
mahkemenizde görülmektedir.

2-) Davacı şahıs müvekkilime karşı ‘İntifa Hakkının
Geçersizliği İstemli Tespit Davası’nı açmıştır.

"

:

r

t

~

€

Ö

Þ

à

h9r

h9r

h9r

h9r

$

x

Ø

gd9r

„Ô

^„Ô

gd9r

gd9r

„Ô

^„Ô

gd9r

Mahkemenizde görülmekte olan iki dava arasında bağlantı
bulunmaktadır. Bu davaların ikisinde de taraflar aynı. Bu iki
davaların birisinde verilecek karar diğerini de etkileyecektir. Bu
nedenlerden ötürü iş bu davaların birleştirilmesi zorunlu hale
gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER                    : 1086 S. K. m.
45 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                      : Dava
dosyaları.

SONUÇ VE
İSTEM                         : Yukarda
açıkladığımız nedenlerle, görülmekte olan söz konusu davalar
arasında sıkı bir bağlantı olması, her iki  davanın da
mahkemenizde görüşülmesinden ötürü …/… sayılı dava
dosyasının …/… sayılı  dava dosyasıyla birleştirilmesine,
karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep
ederim.  …/…/…

 

Davalı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78