Giriş yap
Kayıt ol

        … MAHKEMESİNE

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Davadan Feragat talebi.

AÇIKLAMA :

Müvekkilim …/…/… tarihinde vefat eden miras bırakanın terekesine karşı
açmış olduğu ‘Tenkis Davası’ndan kendi özgür iradesi ile feragat etmiş
olup, bu nedenle taleplerimizden ve davadan vazgeçmekteyiz

YASAL NEDENLER : 1086 S. K. m. 91 ve ilgili hukuki mevzuat.

SONUÇ VE TALEP : Yukarda açıkladığımız nedenlerle davacı müvekkilimin
davadan feragat istemi yönünde karar verilmesini saygıyla vekaleten
talep ederim. …/…/…

Davacı Vekili

Av. ………………..

      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78