Giriş yap
Kayıt ol

        .......  MAHKEMESİNE

DAVACI                                 
          :

VEKİLİ                                
             :

DAVALI                                 
           :

KONU                                  
             : Davadan Feragat İstemi.

AÇIKLAMALAR                             :

1-) Müvekkilim  …/…/… tarihinde vefat eden  …’nin
terekesine karşı açmış olduğu ‘Tenkis Davası’ndan kendi hür
iradesiyle feragat etmiştir. Bu nedenle sonuç ve istemlerimizden
vazgeçmekteyiz

Ê

Ò

Ô

Ì

帀풄愍̤摧ᩳ;฀Durumumuzu yüce mahkemenize sunmaktayız.

HUKUKİ NEDENLER                    : 1086 S. K. m.
91 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE
İSTEM                         : Yukarda
açıkladığımız nedenlerle, müvekkilim feragat istemi
yönünde,  karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep
ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78