Giriş yap
Kayıt ol

        . ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİ'NE,

 

DOSYA NO                        :  ….

 

DAVADAN FERAGAT

EDEN (DAVACI)                : 

 

DAVACI VEKİLİ                 : 

 

DAVALI                              : 

 

DAVALI VEKİLİ                  : 

 

DAVA KONUSU                  :  Davadan feragatimize ilişkin beyanımızın
sunulmasından ibarettir.

 

DÖNME NEDENLERİ          :

1. Mahkemenizde görülmekte olan …/… esas numaralı davada, davalı …………….
  nin, müvekkilim ………… adına kayıtlı  .. ada ../…. parsel sayılı ve
  Yenimahalle sınırları içerisinde bulunan arsa üzerine yapmış olduğu
  haksız inşaat nedeniyle el atmanın önlenmesi kararının verilmesi
  istenilmiş olup dava halen devam etmektedir.

 2.   Yukarıda esas numarasını vermiş olduğumuz el atmanın önlenmesine
 ilişkin bu davadan feragat ediyoruz. Feragatimize ilişkin iş bu
 beyanımızın kabulü ile feragat beyanımızın karşı taraf olan davalıya
 tebliğini saygılarımla arz ve talep ederim.

 

 ……/……/200…

 Davacı Vekili

      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78