Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          VİZE ASLİYE HUKUK (AİLE) MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DOSYA NO : ...... ESAS

BEYANDA BULUNAN DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

AÇIKLAMA :

Davacı tanıkları arasında bildirdiğimiz tanık ....................'nın
ikametgah adresi eksik bildirilmiştir. Sayın Mahkeme'nin 03.02.2015
tarihli ara kararı uyarınca aşağıda belirtilen adrese yeniden tebligat
çıkarılmasını arz ve talep ederiz.

Davacı vekili