Giriş yap
Kayıt ol

        .......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

										.......  

DOSYA NO       :.......

AYIRMA TALEBİNDE

BULUNAN DAVACI :.......

VEKİLİ           :.......

DAVALI          :.......

VEKİLİ           :.......

KONU           : Davaların ayrılması istemidir.

AÇIKLAMALAR  :1-Mahkemenizde tarafımızdan açılan yukarıda esas
numarası belirtilmiş olan davada ....... taleplerinde bulunmuş idik.

2-Devam eden davada görülmüştür ki bu iki talebin ayrı davalar
olarak ele alınması yargılamayı hızlandıracaktır.

3-Bu neden ile davamızdaki ....... talebimizin ayrılarak ayrı bir
esas numarası verilmesini ve taraflara yeni dava ile ilgili duruşma
günü verilmesini istemekteyiz.

YASAL NEDENLER: HUMK Madde 46

X

Z

Œ

¨

Ê

Ú

î

ò

h2

h2

) h2

/ h2

X

Z

ˆ

Š

Œ

È

Ê

㄀$␷㠀$⑈愀̤摧ଲäഀ : Dava İçeriği

İSTEM SONUCU  : Açıklanan nedenlerle taleplerimizin ayrılmasına
karar verilmesini, ayrılan dava ile ilgili olarak taraflara yeni esas
ve duruşma gününü bildiren tebligat yapılmasını talep ederiz.

									DAVACI VEKİLİ

									    .......

						


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78