Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

        ………… 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO              : …………

BİRLEŞTİRME TALEBİNDE

BULUNAN DAVACI        : .

VEKİLİ                             : .

 

DAVALI                           .

VEKİLİ                             :.

KONU                            
 : Davaların Birleştirilmesi istemidir.

                      

AÇIKLAMALAR   :        

 1-Mahkemenizde ………….. Esas numarası ile görülecek olan  
davası, 1.Asliye hukuk mahkemesi'nde ……….. Esas numarası ile
görülmekte olan      davası ile yakından ilgilidir.

 

 

 

"

@

L

N

`

d

„

¨

¬

Ú

â

ì

î

„

-iki davanın daha kolay aydınlanmasını ve sonuçlanmasını
sağlayabilecektir.

 

3-Ayrı karar çıkması halinde bir diğerini etkileyecek olan bu
davaların birleştirilmesini istemekteyiz.

 

YASAL NEDENLER: HMK

 

KANITLAR              : Dava Dosyaları

 

İSTEM SONUCU   : Açıklanan nedenler ile ilişkili bulunan
dosyaların birleştirilmesine karar verilmesini talep
ederiz………………

                                    
                                    
     DAVACI VEKİLİ

.