Giriş yap
Kayıt ol

        DANIŞTAY …. DAİRE BAŞKANLIĞINA SUNULMAK ÜZERE

… İdare Mahkemesi Başkanlığına

TEMYİZ EDEN 

DAVACI :

VEKİLİ :

KARŞI TARAF (DAVALI) :…Belediye Başkanlığı

TEMYİZ OLUNAN 

KARAR : … Bölge İdare Mahkemesinin …/…/…. Gün ve
E…../……K sayılı kararı 

TEBLİĞİ TARİHİ : 

TEMYİZ TARİHİ :

KONU :…İdare mahkemesinin ………….ya ilişkin hükmünün temyiz
incelemesi istemini kapsamaktadır.

AÇIKLAMALARIMIZ :

<

>

ò

kkate alınarak ….İdare Mahkemesinin davanın reddine ilişkin
kararının bozulmasına karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz
ederim.…./…/…… 

TEMYİZ EDEN DAVACI VEKİLİ 

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78