Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     KIRIKKALE 1.İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

				                       DOSYA NO :2013/464
ESAS,

DAVACI 		: 

VEKİLİ 		: Av. SEMA KARAYEL DÜZ –KIRIKKALE 

DAVALILAR 	:1- …………. LTD.ŞTİ.-KIRIKKALE 

VEKİLİ 		: Av. …………..

            	2- . 

VEKİLİ 		: Av. .

Davaya Katılması İstenen : ……………… LTD.ŞTİ.

ADRES		: ………………….

KONU 		:  09.09.2014 tarihli ara kararın yerine getirilmesi
talebidir. 

                      AÇIKLAMALAR 

1-) Dava dilekçesinde davalı olarak gösterilmiş bulunan kişilerle,
yukarda adı ve adresi belirtilen ve davaya dahil edilmesi istenilen
şirket arasında zorunlu dava arkadaşlığı bulunduğu, yürüyen
yargılama sırasında anlaşılmıştır. 

hÐ

hÐ

hÐ

hÐ

hÐ

hÐ

hÐ

hÐ

X

œ

gdÐ

gdÐ

gdÐ

X

²

Ê

Î

Ô

Ö

Ø

˜

œ

ž

¤

¦

hÐ

hÐ

hÐ

hÐ

hÐ

hÐ

hÐ

hÐ

hÐ

Sözü edilen şirketin davaya dahil edilmemesi halinde, yargılamanın
eksik yapılacağı ve verilecek kararın yanlış olacağı
anlaşılmaktadır. Bu nedenlerle, yukarda adı ve adresi yazılı
kişinin davaya dahil edilmesini istemek mecburiyeti doğmuş
bulunmaktadır.

HUKUKİ NEDENLER : 1086 S. K. m. 53, 58 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle, istemimizin kabul
edilerek, adı ve adresi belirtilen şirketin davaya dahil edilmesine ve
gerekli tebligatın yapılmasına karar verilmesi saygı ile arz ve
talep olunur. 

Davacı Vekili 

                                    
        Av. Sema KARAYEL DÜZ