Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI NA

TRABZON

Soruşturma No :2015/1265

  Yukarıda nosu yazılı olan soruşturma dosyasında vukuu bulan olaydan
  dolayı diğer müşteki şüpheli ile karşılıklı birbirinden şikâyetçi
  olmuş isek de, haricen barıştığımızdan dolayı şikayetimden vaz
  geçiyorum. Şikâyetçi değilim. Buna göre kanunun gereğini yapılması
  saygıyla arz ve talep olunur. 02.02.2015

Gökmen ŞAHİN

Müşteki -şüpheli