Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

        ……………………….. AİLE MAHKEMESİ SAYIN hakimliği’ne 

DAVACI                      	:              
        

VEKİLİ			: 

DAVALI        		:

adresi   		: 

KONU 	: Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle
anlaşmalı boşanma talebimizdir.

Davalı ile müvekkil ……………. tarihinde evlenmiştir. Evlilik
kayıtları …………… Belediyesi’nde bulunmaktadır. Çiftin bu
evlilikten ortak bir çocuğu bulunmamaktadır. Taraflar son 6 ay
birlikte …………….. adresinde ikamet etmişlerdir.

Tarafların fikren ve ruhen anlaşamamış olması nedeniyle evlilik
çıkmaza girmiştir. Karşılıklı olarak evlilik birliğinin
kurtarılması yönünde iyi niyetli çabalar sarf edilmiş ise de
tarafların bu birliği devam ettiremeyeceği ortaya çıkmıştır.

Tarafların ortak edindiği malvarlığı bulunmamaktadır /
bulunmaktadır.

Mal paylaşımı ve …… ilişkin hususlardaki anlaşmaya ilişkin
boşanma protokolü dilekçemiz ekinde sayın mahkemeye sunulmuştur.
Taraflar protokolü hür ve sarih iradeleri ile hazırlamış
imzalamış olup bu hususu mahkeme önünde de ikrar edeceklerdir.

 

¢

†

-

ž

 

¢

Ì

Ô

„

†

†

ˆ

 Çiftin tekrar bir araya gelmesinin imkansız olması, davalı eşin bu
nedenle ….. zamandır evden ayrılarak ailesinin yanında olması
nedeniyle müvekkilin eşine ulaşmasının mümkün olmaması
karşısında evliliği devam ettirme yönünde bir çaba sarf etmek
anlamını yitirmiş olduğundan fiilen bitmiş olan evliliğin Sayın
Mahkemece resmi olarak sona erdirilmesini talep etme zarureti
doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER    	: MK166/3, HUMK VE SAIR MEVZUAT.

DELİLLER                   	: NÜFUS KAYDI VE
TANIKLAR, BOŞANMA PROTOKOLÜ.

CEVAP SÜRESİ	: 2 Hafta

TALEP SONUCU          	:  Yukarıda arz ettiğimiz nedenlerle
fiilen bitmiş olan evliliğin resmi olarak sona erdirilmesi için
Mahkemenizce boşanmaya hükmedilmesini,

	Vekalet ücreti ve tüm masrafların davalı tarafa yükletilmesini,

	Saygılarımızla talep ederiz.

     Av. ………………………..

   …………………….. vEkili