Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

                                    
         …………

DAVACI			:

VEKİLİ			:

DAVALI			:

KONU				: Çocukla Kişisel İlişkinin Yeniden Düzenlenmesi
İstemidir.

AÇIKLAMALAR		:

1-)Müvekkilim ile davalı 6 yıl süren evliliklerini karşılıklı
anlaşma yolu ile bitirmişlerdir. Tarafların başvuruları .......
Aile Mahkemesi tarafından kabul edilmiş, boşanmaya dair .......
tarih, ....... Esas ve ....... karar sayılı karar taraflara tebliğ
ederek kesinleşmiştir.

2-) İlamda tarafların müşterek çocuğu ….. davalı anneye
verilmiştir. Müvekkilimiz, şehir dışında çalıştığı için
çocuğu sadece yaz tatillerinde görmeyi kabul etmiş ve mahkeme de
düzenlemeyi buna göre yapmıştır. Müvekkilimiz yine mahkemenin
takdir ettiği ....... tutarındaki nafakayı da düzenli olarak
ödemeye devam etmektedir.

3-) Müvekkilimiz şehir dışındaki işini tamamlamış ve yeniden
davalı ve çocuğu ile aynı kentte işe başlamıştır. Çocuğunu bu
düzene göre, okulunu da etkilemeyecek şekilde her hafta sonu görmek
istediğini eski eşine bildirmiş, ancak ret cevabı almıştır.

Çocuğun anne sevgisine olduğu kadar baba sevgisine de ihtiyacı
bulunmaktadır. Müvekkilimizin çocuğunu düzenli olarak görmek en
tabi hakkıdır. Davalı buna engel olmaktadır. 

5-) Mahkemenizce müvekkilimizin çocukla ilişkisinin müvekkilimizin
yeni durumu da göz önüne alınarak yeniden düzenlenmesini ve her
hafta sonu çocuğunu görmesine karar verilmesini istemekteyiz.

YASAL SEBEPLER		: MK. Ve ilgili diğer mevzuat.

DELİLLER			: Boşanma İlamı, tanıklar, İcra Dosyası, ilgili diğer
kanıtlar.

CEVAP SÜRESİ		: 10 Gündür

İSTEM SONUCU		:Açıklanan nedenlerle müvekkilimin çocuğu ile
ilişkisinin yeniden düzenlenmesine, davanın açılmasına neden olan
davalının masrafları ödemesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun
4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı
taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar
verilmesini talep ederiz. 

										

                                    
                               
…../..../2007	

										DAVACI VEKİLİ

                                    
           AV………………..

						

www.avukatlar.gen.tr