Giriş yap
Kayıt ol

        … MAHKEMESİNE

DAVACI                               :

VEKİLİ                                
 :

DAVALI                               :

KONU                                  
 : Çocukla kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesi istemidir.

AÇIKLAMALAR               :

1-)Müvekkilim ile davalı 6 yıl süren evliliklerini karşılıklı
anlaşma yolu ile bitirmişlerdir. Tarafların başvuruları … Aile
Mahkemesi tarafından kabul edilmiş, boşanmaya dair … tarih, …
Esas ve … karar sayılı karar taraflara tebliğ ederek
kesinleşmiştir.

2-) İlamda tarafların müşterek çocuğu ….. davalı anneye
verilmiştir. Müvekkilimiz, şehir dışında çalıştığı için
çocuğu sadece yaz tatillerinde görmeyi kabul etmiş ve mahkeme de
düzenlemeyi buna göre yapmıştır. Müvekkilimiz yine mahkemenin
takdir ettiği …TL. tutarınd... nafakayı da düzenli olarak ödemeye
devam etmektedir.

... işini tamamlamış ve yeniden davalı ve çocuğu ile aynı kentte
işe başlamıştır. Çocuğunu bu düzene göre, okulunu da
etkilemeyecek şekilde her hafta sonu görmek istediğini eski eşine
bildirmiş, ancak ret cevabı almıştır.

4-) Çocuğun anne sevgisine olduğu kadar baba sevgisine de ihtiyacı
bulunmaktadır. Müvekkilimizin çocuğunu düzenli olarak görmek en
tabi hakkıdır. Davalı buna engel olmaktadır.

5-) Mahkemenizce müvekkilimizin çocukla ilişkisinin müvekkilimizin
yeni durumu da göz önüne alınarak yeniden düzenlenmesini ve her
hafta sonu çocuğunu görmesine karar verilmesini istemekteyiz.

HUKUKİ SEBEPLER        : MK. ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER        : Boşanma İlamı, tanıklar, İcra
Dosyası, ilgili diğer kanıtlar.

SONUÇ VE
İSTEM                        :Açıklanan
nedenlerle müvekkilimin çocuğu ile ilişkisinin yeniden
düzenlenmesine, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin karşı
tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ederiz.
…/…/…                    

                                    
                                    
                  Davacı Vekili

                                    
                                    
               Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78