Giriş yap
Kayıt ol

        .......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

										.......

DAVACI         :.......

VEKİLİ          :.......

DAVALI         :.......

KONU           : Çocukla Kişisel İlişkinin Yeniden
Düzenlenmesi İstemi.

AÇIKLAMALAR  : 1-Müvekkilim ile davalı 8 yıl süren evliliklerini
karşılıklı anlaşma yolu ile bitirmişlerdir. Tarafların
başvuruları ....... Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından kabul edilmiş,
boşanmaya dair ....... tarih, ....... Esas ve ....... karar sayılı
karar taraflara tebliğ ederek kesinleşmiştir.

2-İlamda tarafların müşterek çocuğu ... davalı anneye
verilmiştir. Müvekkilimiz, şehir dışında çalıştığı için
çocuğu sadece yaz tatillerinde görmeyi kabul etmiş ve mahkeme de
düzenlemeyi buna göre yapmıştır. Müvekkilimiz yine mahkemenin
takdir ettiği ....... tutarındaki nafakayı da düzenli olarak
ödemeye devam etmektedir.

3-Müvekkilimiz şehir dışındaki işini tamamlamış ve yeniden
davalı ve çocuğu ile aynı kentte işe başlamıştır. Çocuğunu bu
düzene göre, okulunu da etkilemeyecek şekilde her hafta sonu görmek
istediğini eski eşine bildirmiş, ancak red cevabı almıştır.

ᄀꖄㄆ$␷㠀$⑈怀ꖄ愆̤摧⟯nကtabi hakkıdır. Davalı buna
engel olmaktadır. 

5-Mahkemenizce müvekkilimizin çocukla ilişkisinin müvekkilimizin
yeni durumu da göz önüne alınarak yeniden düzenlenmesini ve her
hafta sonu çocuğunu görmesine karar verilmesini istemekteyiz.

YASAL NEDENLER : MK. Ve diğer mevzuat.

KANITLAR        : Boşanma İlamı, tanıklar, İcra Dosyası,
diğer kanıtlar.

CEVAP SÜRESİ    : 10 Gündür

İSTEM SONUCU : Açıklanan nedenlerle müvekkilimin çocuğu ile
ilişkisinin yeniden düzenlenmesine, davanın açılmasına neden olan
davalının masrafları ödemesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun
4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı
taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar
verilmesini talep ederiz. 

											

									DAVACI VEKİLİ

					           .......


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78