Giriş yap
Kayıt ol

        .......  MAHKEMESİNE

DAVACI                                 
         :

VEKİLİ                                
            :

DAVALI                                 
          :

KONU                                  
             : Kişisel İlişki Hakkının
Kaldırılması İstemi.

AÇIKLAMALAR                           :

1-) Müvekkilim davalı ile …/…/… tarihinde evlenmiştir. Bu
evliliklerinden … isimli çocukları olmuştur. Müvekkilim ve davalı
…/…/… tarihinde boşanmış ve çocuklarının velayeti
müvekkilime verilmiştir.

ü

Ò

Ô

þ

„Ô

^„Ô

„Ô

^„Ô

müvekkilim anlamaktadır.

3-) Bu nedenle davalının kişisel ilişki hakkının kaldırılması
için dava açılması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER                  : 4721 S. K. m.
182, 183 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                    : Nüfus
kaydı, tanık beyanı, boşanma ilamı ve diğer deliller.

SONUÇ VE
İSTEM                                 
   : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, davalının küçük
çocuk ile kişisel ilişki hakkının kaldırılmasına, yargılama
giderlerinin davalıya yükletilmesine,   karar verilmesini Yüce
Mahkemenizden saygıyla talep ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78