Giriş yap
Kayıt ol

        .......  MAHKEMESİNE

DAVACI                                 
         :

VEKİLİ                                
            :

DAVALI                                 
          :

KONU                                  
             : Çocukla Kişisel İlişki Kurulması
İstemi.

AÇIKLAMALAR                           :

1-) Müvekkilim davalı ile …/…/… tarihinde evlenmiştir. Bu
evliliklerinden … isimli çocukları olmuştur. Taraflar …/…/…
tarihinde boşanmışlardır.

†

Ž

ˆ

„Ô

^„Ô

„Ô

^„Ô

müvekkilim üzerinde olan velayet hakkını kaldırarak kendi üzerine
almıştır. Ancak bu velayetin kaldırılması sırasında mahkeme
müvekkilim ile çocuk arasında kişisel ilişki tesis etmemiştir.

3-) Bu nedenle müvekkilim ile çocuğu arasında kişisel ilişki
kurulması için dava açılması zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER                  : 4721 S. K. m. 182
ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                    : Boşanma
ilamı, velayetin kaldırılmasına dair ilam, tanık beyanları ve
diğer deliller.

SONUÇ VE
İSTEM                                 
   : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, müvekkilim
ile küçük çocuğu arasında kişisel ilişki
kurulmasına,  yargılama giderlerinin davalıya
yükletilmesine,   karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla
talep ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78