Giriş yap
Kayıt ol

        ………… İCRA CEZA HAKİMLİĞİNE

               

                            

DOSYA NO			: 

ŞİKAYET EDEN(Alacaklı )		: 

VEKİLİ				: 

SANIK(Borçlu)			: Çocuğu teslim etmekle yükümlü kişiler veya

					 çocuğu kaçıran kişiler

SUÇ				: Çocuk teslimine aykırı davranmak

SUÇ TARİHİ			: 

ŞİKAYETİN İZAHI			: Çocuğun teslimine dair ……………..
Mahkemesi'nden alınan ........ karar nolu ve ......./......./......
karar tarihli ilam ile ……. İcra Müdürlüğü'nün …………
Esas sayılı dosyası ile çocuğu nezdinde bulunduran sanık(borçlu)
hakkında takipte bulunulmuş ve bunun üzerine kendisine gönderilen
icra emrinde belirtilen sürede(7 gün) sanık çocuğu teslim
etmemiştir. Bu durum karşısında şikayet etme zorunluluğu
doğmuştur.



J

¬

´

Ú

ä

t

v

è

ø

þ

␱㜀$␸䠀$葝ɘ葞Ұ଀ İcra dosyasındaki belgeler, mahkeme ilamı

			 şahit ve diğer deliller

HUKUKİ SEBEPLER		: İKK. m25a ve 341 ile ilgili hükümler

İSTEM SONUCU			: Yukarıda belirttiğim nedenlerden ötürü 

 sanığın (borçlu) atılı suçtan cezalandırıl

 masını saygı ile dilerim.

                                    
                Şikayet Eden Vekili

                                    
              AV. 


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78