Giriş yap
Kayıt ol

        .......  MAHKEMESİNE

DAVACI                                 
         :

VEKİLİ                                
            :

DAVALI                                 
          :

KONU                                  
             : Çocuk İçin Nafakaya Karar Verilmesi
İstemi.

AÇIKLAMALAR                           :

1-) Müvekkilim davalı …/…/… tarihinde evlenmişlerdir.
…/…/… tarihinde boşanmışlar ve  müşterek çocukların
velayetleri müvekkilime bırakılmıştır. Buna dair ilam ektedir.

2-) Ancak boşandıktan sonra müvekkilimin maddi durumu değişmiş,
müvekkilim işsiz kalmış, davalı ise yüksek maaşla çalışmaya
başlamıştır. Ayrıca müvekkilim ev kirası vermekte olup, davalı
ailesiyle birlikte kaldığı için kira da ödememekte ve her ay
oldukça tasarruf yapabilmektedir.

¼

Æ

È

ò

ú

ü

À

ô

„Ô

^„Ô

„Ô

^„Ô

Bu nedenle müşterek çocukların zaruri  ve eğitim giderleri için
davalıdan nafaka isteme zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER                  : 4721 S. K. m. 329
ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                    : Boşanma
ilamı, öğrenci belgeleri, gelir belgeleri ve diğer deliller.

SONUÇ VE
İSTEM                                 
   : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, davalıdan müşterek
çocuklar için aylık … TL. nafaka alınmasına,  yargılama
giderlerinin davalıya yükletilmesine,   karar verilmesini Yüce
Mahkemenizden saygıyla talep ederim.  …/…/…

 

Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78