Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     YARGITAY İLGİLİ CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

Gönderilmek Üzere

2.ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE

TEMYİZ EDEN: YASİN DAĞ

TEMYİZ OLUNAN KARAR: 2.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'nin 2015/157 Esas
2012/206 Karar Sayılı 07/05/2015 Tarihli Kararı

TEMYİZ TARİHİ: 13/05/2015

TEMYİZ NEDENLERİ:  Ben o zaman çocuktum yaptığım şeyin ne kadar
yanlış olduğunun farkındayım ama beni kışkırtan arkadaşlarım
yüzünden yapmış olduğumu söylüye bilirim benim bu parayı
ödüyecek madiyatım olmadığından cezanın düşmesini istiyorum

à

æ

؀SONUÇ VE İSTEM:

İzah ettiğimiz nedenler ve Yüksek Yargıtay'ca saptanacak sair
sebeplerle usule, yasaya ve hukuka aykırı olan 2.ASLİYE CEZA
MAHKEMESİ'nin 2015/157 Esas 2015/157 Karar Sayılı 07/05/2015 Tarihli
kararının temyizen incelenerek BOZULMASINA karar verilmesini saygıyla
arz ve talep ederim.

                                    
             YASİN DAĞ

                                    
                İMZA