Giriş yap
Kayıt ol

        Konu	: Hamule senedi (CMR) konulacak MAKTU VE KAŞE şerhlerİ
hakkında,

CMR lere konulacak şerhleri iki gruba ayırıyoruz. Birincisi kaşe
şeklinde konulacak şerhler, İkincisi basılı şerhşler.

	Kaşe şeklinde konulacak şerhlerin kullanılmasında aksaklıklar
gözlendiğinden, tekrar gözden geçirilmesinde fayda gördüm.

		A/	KAŞE ŞEKLİNDE KONULACAK ŞERHLER.

CMR (hamule Senedi) ne konacak şerhler için üç adet kaşe
yaptırılması gerekmektedir.

-- Birinci kaşede 	<Yükleme ve istif gönderen tarafından yapılmış
olup, 

istif sorumluluğu tamamen gönderene aittir>

--İkici kaşede    	<Boşaltma gönderilen tarafından
yapılmıştır>

--Üçüncü kaşede 	<Yükün dış ambalajı görünüş olarak 
kontrol edilmiş, açık seçik bir kusur görülmemiş , iç
ambalajın uygunluğu, gerekli makul araçların yoksun olunması nedeni
ile yapılamamıştır. .>

ibareleri yer almalıdır.

	Bu ibarelerin, Türkçe ve çalışılan ülkeye göreRusça vs. Dilde
yaptırılarak, hamule senedlerine ihracat ve ithalat ayrımı yapmadan
her iki dildede basılmalıdır.

œ



r

t

	Kaşelerin Hamule Senedlerine düzensiz olarak basılması önerilir.

B/	HAMULE SENEDİNİN MATBAA BASKISINDA YER ALACAK 

ŞERHLER. 

Hamule senedinin 17 Nolu Bölüme matbaada basılıcak şerh şöyledir.

 <Emteanın istifi ve bağlanması Gönderen tarafından 

yapılacaktır. Nakliyecinin emteanın istifinin ve bağlanmasının
doğruluğunu kontrol etme yükümlülüğü yoktur. İstiften
kaynaklanan ziyalarda maddi sorumluluk <Gönderene> aittir. Taraflar
istiften kaynaklanan ziyalarda <Nakliyecinin> sorumlu olmıyacağını
açıkça kabul ederler.>

		İyi çalışmalar.

				 


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78