Giriş yap
Kayıt ol

        YARGITAY ( ) CEZA DAİRESİNE

GÖNDERİLMEK ÜZERE

ASLİYE CEZA MAHKEMESİNE

DOSYA NO :

KARAR NO :

... :

MÜDAFİİ :

ADRES :

SUÇ TARİHİ :

KARAR TARİHİ :

TEBLİĞ TARİHİ :

KONU : ….. 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 14/11/2012 Tarihinde ...
Aleyhine Vermiş Olduğu Mahkumiyet Kararına ilişkin Yasal Süresi İçinde
Temyiz Edilmesi ve Temyiz Dilekçemizin Sunumudur.

AÇIKLAMALAR:

1-) ….. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 14/11/2012 tarihinde ...

aleyhine vermiş olduğu mahkumiyet kararı kanun ve hukuka aykırıdır.

2-) Bu nedenle ilgili kararın bozulması gerekmektedir.

HUKUKİ NEDENLER : 5271 S. K. m. 86 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER        : Dava dosyası, Yargıtay İçtihatları ve diğer
deliller.

SONUÇ VE İSTEM           : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, Sayın
Mahkemenin kanun ve hukuka aykırı olarak vermiş olduğu 14/11/2012
kararın bozulmasına , ...’nin beraatine karar verilmesini Yüce
Mahkemenizden saygıyla talep ederim.28/12/2012 

Temyiz Eden Müdafii

      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78