Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     ... ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI			:

VEKİLİ			:

DAVALI			: ... Nüfus Müdürlüğü.

KONU			: Cinsiyet değişikliğine izin verilmesi istemidir.

AÇIKLAMALAR		:

1-)  Müvekkilim … yaşında olup ... İli, ... İlçesi, ...
Mahallesi, ... Cilt No, ... Hane No ve ... Sayfa No’da nüfusa
kayıtlıdır.

2-) Ergenlik çağlarında psikolojik ve hormonal dengeler bakımından
daha çok kadınsı/erkeksi davranışlar gösteren müvekkilimiz, bu
konuda çeşitli muayene ve tedavilere maruz kalmış, sonuç itibari
ile tıp adamları yapılan tahlil ve incelemeler sonucunda
müvekkilimizin yapı olarak kadın/erkek olarak tanımlanması
gerektiği konusunda anlaşmışlardır.

z

ˆ

kimliğindedir. Bu tam teşekküllü hastanelerden alınan raporlar ve
müvekkilimizin dış görünüşü ve davranışları ile de açıkça
bellidir.

4-)  Bu nedenlerle müvekkilimizin cinsiyetinin değiştirilmesine izin
verilmesini talep etmekteyiz.

HUKUKİ NEDENLER	: 4721 S. K. m. 40 - 5490 S. K. m. 35 ve ilgili
mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER	: Nüfus kaydı, resmi sağlık kurulu raporu, tanık,
ve diğer 					 deliller.

SONUÇ VE İSTEM		: Yukarıda açıklanan nedenler ile müvekkilimizin
cinsiyetinin değiştirilmesine izin verilmesini saygılarımızla talep
ederiz. …/…/…

										

										Davacı Vekili

						                     Av.