Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          YARGITAY ( … ) CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA
(Sunulmak Üzere)
BİTLİS 1.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE

(Gönderilmek Üzere)

ANKARA NÖBETÇİ ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO :
TEMYİZ EDEN
SANIK :

DAVACI : K.H.

KATILAN :

MÜŞTEKİ : TAPDK

Söğütözü Mah. Söğütözü Cad. No:31 Çankaya/ANKARA

SUÇ : 5607 Sayılı Yasanın 3/18. Maddesine muhalefet

T.TARİHİ :

KONU : Temyiz Talebidir.
AÇIKLAMALAR :
Adı geçen dosyadan verilen karar usul ve yasaya aykırıdır, İlgili
Mahkemenin Gerekçeli Kararı gıyabımda düzenlenmiş ve tebliğ edilmiş
olup; Kararın Bozulması dileğiyle temyiz talebinde bulunuyoruz.

TALEP SONUCU : Yukarda arz edilen nedenlerle ve tetkikiniz esnasında
ortaya çıkan sair nedenlerle; Gerekçeli Temyiz dilekçesi verme hakkım
saklı kalmak üzere Kararı temyiz ettiğime dair dilekçemin kabulüne, iş
bu hükmün bozulmasına karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederiz.

  TEMYİZ EDEN