Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

        .......SAYIN HAKİMLİĞİNE

										.......

DOSYA NO              :.......

FERAGAT EDEN YAKINAN :.......

VEKİLİ                  :.......

SANIKLAR              :.......

TALEP                  : Şikayetten vazgeçme
bildirimimizdir.

1-Yukarıda esas numarası yazılı olan davada yargılanan sanıklar
hakkında evvelce yapmış bulunduğumuz şikayetimizden vazgeçiyoruz.

            

Œ

\

Œ

ᄀ蚄ㄊ$␷㠀$⑈怀蚄愊̤଀2-Sanıklar hakkında yapmış
olduğumuz şikayetten vazgeçmemiz dikkate alınarak, talebimiz gibi
karar verilmesini talep ederiz.    

                        

                                    
          FERAGAT EDEN/YAKINAN VEKİLİ

									   .......