Giriş yap
Kayıt ol

        08.05.2003 

						     

						

İSTANBUL .AĞIR CEZA MAHKEMESİ 

SAYIN BAŞKANLIĞINA,

								Dosya No:              D.İş.

CEZADAN MAHSUP 

İSTEMİNDE BULUNAN SANIK	: 

MÜDAFİİ				: 

KONU	                  : Müvekkilimin ……Ağır
Ceza Mahkemesinin 2012/ E. sayılı dosyasında ……….tarihinden
itibaren tutuklu kaldığı 2 yıl 6 ay 7 Günlük sürenin; İstanbul
.Ağır Ceza Mahkemesi’nin …….tarih ve 2012/… D.İş ceza
toplama kararı çerçevesinde sanık müvekkilim aleyhine verilmiş
olan mahkumiyet kararından mahsup edilmesi isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR			: 

1-) Müvekkilim olan sanık …………. tarihinde beri ……..Ağır
Ceza Mahkemesinin 2012/E. sayılı dosyasından ………… suçundan
dolayı 2 yıl 6 ay 7 günlük süre ile tutuklu kalmış; devam eden
yargılama sonucunda müvekkil sanık hakkında …….. tarihli celsede
mahkumiyet kararı ile birlikte bi hakkın tahliyesine kararı
verilmiştir. İş bu karar ……… tarihinde temyiz edilerek henüz
kesinleşmemiştir. 

         Bunun yanında Sayın Mahkemenizin …….. tarih ve
2012/ D.iş sayılı ceza toplama kararı çerçevesinde tutukluluk hali
devam etmektedir. Bu itibarla mahkemeniz tarafından verilen mahkumiyet
kararından tutuklu kalınan sürelerin mahsubunu talep etme zaruretimiz
hasıl olmuştur.

萏፜萑˄葞፜葠˄摧♢×

>

D

`

b

h

p

r

’

¬

Mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 40 ve 5237 sayılı Türk Ceza
Kanunu'nun 63. maddelerinde belirtildiği üzere, mahsup işleminin
yapılabilmesi için tutuklu kalınan suçtan verilen kararın
kesinleşme tarihinden önce bir başka suç ya da suçların
işlenmesinin yeterli olacağı belirtilmiştir.

3-) Yukarıda sözü geçen yasal mevzuat hükümleri ve Yargıtay
İçtihadı Birleştirme Ceza Genel Kurulu kararı nedeniyle, hükmün
kesinleşmeden önce gerçekleşen ve şahsi hürriyeti sınırlama
sonucunu doğuran 2 yıl 6 ay 7 Günlük tutukluluk süresinin,
hükmolunan hapis cezasından indirilmesi gerekir. 

HUKUKİ NEDENLER		: 5237 S. K. m. 63, 765 S. K. m. 40

SONUÇ VE İSTEM			: Yukarıda açıkladığımız nedenlerle,
Mahkemenizin ………. tarih 2012/ D.İş sayılı ceza toplama kararı
çerçevesinde vermiş olduğu mahkumiyet hükmünden sanık
müvekkilimin tutuklu kaldığı sürelerin mahsup edilmesini 
saygılarımızla arz ve talep ederiz.07.02.2013

										Sanık

									 ……………………..

									     Müdafii

 Av…………………………………

 PAGE  


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78